Västra Frölunda

Lokaler i Västra Frölunda

Kontor, lager och verkstadslokaler

Fastigheten är belägen i Grimmereds industriområde strax innan Gnistängstunneln och ligger i nära anslutning till Ringleden.


Byggnaden är uppförd på tidigt 70 tal och renoverad succesivt. Innehåller blandade kontors/lager och verkstads lokaler om ca 4000kvm.


Stora ytor för parkering och uppställning finns i anslutning till fastigheten.