Vasastan

Vackra kontorslokaler och lägenheter i Vasastan

I Vasastan är du aldrig längre än 100 meter ifrån en riktigt bra cappucino

Fastigheterna som är belägna vid Vasaplatsen och Kungsparken, ritades av arkitekt Carl Crispin.                                        Byggnaderna  uppfördes år 1897                  och 1898 och är numera byggnadsminnesförklarade.    


År 1992 genomfördes en omfattande renovering av taken och fasaderna i byggnaderna.


Total uthyrningsbar yta är 5 691 m² fördelat på 23 bostadslägenheter,          25  kontorslokaler,  2 butikslokaler              samt 1 restauranglokal.


Fastighet: Lorensberg 40:1 & 40:2
Adresser: Vasaplatsen 2, Storgatan 20, Götabergsgatan 1,                            Parkgatan 17 & 19