Partihallarna

Partihallarna

Kontor, lager och handelslokaler

Fastigheterna är belägna på Blomstergatan 2 och 7 i Partihallarnas handelsområde i Marieholm intill E45. Byggnaderna är uppförda tidigt 60 tal och succesivt renoverade. Fastigheterna innehåller blandade kontors/lager och handels lokaler om ca 4300kvm. Stora ytor för parkering och uppställning finns i anslutning till fastigheten.


 

 

Partihallarna

Blomstergatan 2

Fastigheten är belägen på Blomstergatan 2 i Partihallarnas handelsområde i Marieholm intill E45. Byggnaden är uppförd under tidigt 60-tal och renoverad succesivt.


 

Partihallarna

Blomstergatan 7

Fastigheten är belägen på Blomstergatan 7 i Partihallarnas handelsområde i Marieholm intill E45. Byggnaden är uppförd under tidigt 60-tal och renoverad succesivt.