Kungssten

Kontor, lager och kontorshotell

Fastigheterna är belägna i Kungstens verksamhetsområde ca 4 km sydväst om Göteborgs centrum. Området har ett strategiskt läge med direkt närhet till Oskarsleden (E45), Älvsborgsbron som övergår i Hisingsleden samt Västerleden (väg 159) som förbinder med E6/E20 i söder. Endast ett stenkast från fastigheterna finns kommunala kommunikationer i form av spårvagnshållplats. Ett par hundra meter från området ligger en större buss- och spårvagnshållplats som är en viktig knutpunkt för västra Göteborg.

Kungstens verksamhetsområde omfattar privatägda företag inom en mängd olika branscher. Angränsande bebyggelse utgörs i norr av Sandarna, ett gemytligt bostadsområde som kännetecknas av fyravåningshus med ljust pustade fasader ursprungligen uppförda på 1940-talet. I söder på andra sidan om Högsboleden angränsar attraktiva villaområden.

De goda kommunikationerna samt närheten till bostadsområden har medfört att Västra Götalandsregionen valt Kungstens verksamhetsområde för etablering av vårdcentral med tillhörande specialistavdelningar, såsom barn- och mödravård.


Fotögatan 6

Fastigheten som har totalt 974 kvm uthyrbar area genomgick för ca två år sedan en omfattande renovering vilket bl a inkluderade byte av taket, ny ventilation, nya golv, fjärrvärmeanläggning etc.

Från 1 januari 2008 har fastigheten successivt fyllts med hyresgäster och är nu fullt uthyrd.

Våning ett och två inrymmer huvudsakligen kontors- och lagerytor. På tredje våningen finns ett kontorshotell med nio mindre kontorsrum som har gemensamt kök och konferensrum.

Knipplagatan 2

Fastigheten Sandarna 16:5 består av två byggnadskroppar med ett mellanliggande garage. Den ena huskroppen utgörs av en vårdcentral som färdigställdes för Västra
Götalandsregionen 2006.

I bottenplan inryms en reception med väntrum, ett antal behandlingsrum och ett lab. På andra våningen finns huvudsakligen behandlingsrum samt ett omklädningsrum med dusch. På tredje våning finns väl tilltagna personalytor inkluderat kök, matsal, konferensrum och två balkonger.

Varholmsgatan 2

Fastigheten Sandarna 17:2 inrymmer totalt ca 4 000 kvm huvudsakligen fördelat på kontor, lager och logistik.

Fastigheten är idag fullt uthyrd och har 16 hyresgäster fördelat på ytor från 100-400 kvm

Fastigheten har kontinuerligt genomgått renovering och hyresgästanpassningar med nyinredda kök, nylagda golv och kaklade toaletter/våtrum. Uppvärmning sker med fjärrvärme.

Fastigheten har indragen fiberkabel med god kapacitet.