Gårda

Jobba i ett av Göteborgs snabbast växande företagsområden

Fastigheten ligger i expansiva Norra Gårda med bästa skyltläge mot E6 och Kungsbackaleden.

Byggnaden som uppfördes år 1954 genomgick en omfattande ombyggnation med tillbyggnad 1991. Fastigheten består idag av 19 kontors- lokaler och 2 förrådslokaler med en total yta om 4 971 m².

Fastighet: Gårda 3:13
Adress: Anders Personssgatan 12, Norra Kustbanegatan 13, samt Fürstenbergsgatan 4