Arendal

Kontorslokaler i Arendal

Fastigheten är belägen i Arendal Industriområde i direkt anslutning till mellan Göteborgs hamn och Volvo. Byggnaden är uppförd 1989 och renoverad succesivt genom åren med hög standard på kontor och verksamhets ytor. Innehåller blandade kontors, lager och verkstads lokaler om ca 3000kvm. Parkering och uppställning finns i anslutning till fastigheten.
  

 


Fastighet: Lorensberg 40:1 & 40:2
Adresser: Kärrlyckevägen 3