Arendal

Kontorslokaler i Arendal

Fastigheten är belägen i Arendal Industriområde och har ett strategiskt läge med närhet både till Göteborgs hamn och Volvo. Lokalerna nås snabbt även från centrala Göteborgs via Älvsborgsbron. Byggnaden är uppförd 1989 och renoverad succesivt genom åren med hög standard på kontor och verksamhets ytor. Innehåller blandade kontors, lager och verkstads lokaler om ca 3000 kvm. Parkering och uppställning finns i anslutning till fastigheten.
  

 


Fastighet: Arendal 8:1 
Adress: Kärrlyckegatan 3