Renovering av fasader på Vasaplatsen

Wilundia genomför under 2010 en omfattande renovering av fasaden Vasaplatsen2/Götabergsgatan 1. Kvarteret är byggnadsminne. Entreprenaden sker i samarbete med Länsstyrelsen för att säkerställa material och metoder. Entreprenaden utförs av Edwardh Mur & Kakel.