Underhåll & reparationer

Underhåll & Reparationer

Installationer

Vid installation av eventuell egen fast utrustning såsom tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin, ventilation eller annan utrustning, som kan tänkas skada lokalen, skall hyresvärden kontaktas. Montering skall ske fackmannamässigt. Hyresgästen är ansvarig för eventuella skador och bör kontrollera vad som gäller i hemförsäkringen.

Underhåll

Hyresgästen ansvarar för god ordning i lokalen och att vårda lokalen enligt villkor i hyreskontraktet. Golv skall underhållas väl.
Vid eventuell avflyttning är hyresgästen skyldig att återställa lokalen till sitt ursprungs skick.
Vid vanvård av lokalen kan kontraktet komma att sägas upp.

Armaturer
Hyresgästen ansvarar för underhåll/byte av lampor/armaturer.

Data/Larm/tele
Hyresgästen ansvarar för drift och all eventuellt underhåll av Larm, Datanätvärk och Tele i lokalen.
Reparationer/skador
Alla eventuellt uppkommande skador eller reparationer måste godkännas och beställas genom Wilundia’s förvaltning.

Skyltar
Skyltar är hyresgästen ansvar och enligt villkor i hyreskontraktet. Ansökan om skyltar måste sökas hos hyresvärden och godkännas innan dom sätts upp.

Hissar
Vid eventuellt nödstopp eller driftproblem kontakta i första hand Wilundia’s fastighetsskötare.