Underhåll & reparationer

Underhåll & Reparationer

Installationer
Vid installation av tvättmaskin, torktumlare, diskmaskin eller annan utrustning, som kan tänkas skada lägenheten, skall hyresvärden kontaktas. Montering skall ske fackmannamässigt. Hyresgästen är ansvarig för eventuella skador och bör kontrollera vad som gäller i hemförsäkringen.

Underhåll
Vid egen tapetsering skall tapeten vara av samma fabrikat, kvalitet och typ som i övriga huset. Färgen skall vara neutral. Målning på tapet godkänns ej. För att undvika återställningsskyldighet skall hyresvärden kontaktas vid tveksamhet. Vid uppsättning av tavlor m.m. på väggarna bör endast x-krokar användas. Vid skador på tapeter utöver normalt slitage är hyresgästen vid avflyttning skyldig att betala för omtapetsering.

Golv skall underhållas väl, instruktion i välkomstmapp.
Golvvärme i de fall comfortgolvvärme finns installerad i badrummet, betalas elförbrukningen av hyresgästen.
Vid vanvård av lägenheten kan kontraktet komma att sägas upp.