Ordningsregler

Ordningsregler

Hyresgästen får inte föra oväsen eller på annats sätt störa sina närboende grannar. Vid störning kan kontraktet komma att sägas upp för avflyttning. Skyldighet att betala eventuella kostnader som uppstår i samband med störningen kan begäras.