Hyra

Hyra

Hyran betalar du senast vardagen före varje kalendermånads början. Om du dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen har vi som hyresvärd rätt att säga upp kontraktet.
Om hyresgästen vid upprepade tillfällen missköter sina hyresbetalningar kan hyresgästen vid uppsägning komma att förlora sin rätt till förlängning av hyresavtalet.