Byte

Byte

Om hyresgästen önskar byta hyresrätten behövs en ansökan skickas in och godkännas av hyresvärden. Detta görs i följande steg:

  Steg 1)
  Ansökan om direktbyte skall vara hyresvärden tillhanda minst en hel kalendermånad före genomförandedatum.
  Blankett för byte ifylles och skickas till:
  Wilundia AB
  Vasaplatsen 2
  411 34 Göteborg

  Steg 2) Byte av lägenhet måste skriftligen godkännas av Wilundia AB.

  Steg 3) När hyresvärden godkänt byte av lägenhet skall skriftlig uppsägning skickas till Wilundia.

  Steg 4) Därefter erhålls en bekräftelse på uppsägningen.

  Steg 5) Innan avflyttning kallas hyresgästen till besiktning.