Byte

Ansökan om lägenhetsbyte 

Om hyresgästen önskar byta hyresrätten behövs en ansökan skickas in och godkännas av hyresvärden. Detta görs i följande steg:

Steg 1)

  • Ansökan om direktbyte skall vara hyresvärden tillhanda minst en hel kalendermånad före genomförandedatum.
  • Blankett för byte hittar du under blanketter. Denna skrivs ut ifylles, skickas med post eller scannas och mailas till:
  •                                                                                                                                                                                                                                                              
 •  
   Wilundia AB     
 •        Vasaplatsen 2   
   411 34 Göteborg                  eller till                                info@wilundia.se

 

Steg 2) Byte av lägenhet måste skriftligen godkännas av Wilundia AB.

Steg 3) När hyresvärden godkänt byte av lägenhet skall skriftlig uppsägning skickas till Wilundia.

Steg 4) Därefter erhålls en bekräftelse på uppsägningen.

Steg 5) Innan avflyttning kallas hyresgästen till besiktning.