Avflyttning

Avflyttning

Uppsägningstiden för en hyresrätt är alltid tre månader, oavsett lägenhetens standard och läge (undantag endast vid dödsfall). Hyresvärden förbehåller sig rätten att själv välja ny hyresgäst. Följande fyra steg skall gås igenom innan avflyttning kan genomföras:

Steg 1) Skriftlig uppsägning skickas till Wilundia.

Steg 2) Därefter erhålls en bekräftelse på uppsägningen.

Steg 3) Hyresgästen är skyldig att visa lägenheten för olika intressenter.

Steg 4) Innan avflyttning kallas hyresgästen till besiktning.

Avflyttning skall ske senast den sista dagen i månaden när uppsägningstiden gått ut.