Andra hand

Andra Hand

Förstahandshyresgästen är även under uthyrning i andrahand ansvarig för att alla regler specificerade i hyresavtalet följs. För att få hyra ut i andrahand skall följande steg utföras:

Steg 1) Ansökan om andrahandsuthyrning skall vara hyresvärden tillhanda minst en hel kalendermånad före genomförandedatum. Blankett för andrahandsuthyrning ifylles och skickas till Wilundia.

Steg 2) Uthyrning i andrahand måste skriftligen godkännas av Wilundia.

Steg 3) När hyresvärden godkänt ansökan skall Hyreskontrakt för uthyrning av lägenhet i andrahand tecknas och kopia sändas till fastighetsägaren (hyreskontrakt finns att köpa i bokhandel). Hyrestiden skall tecknas på viss tid med angivande av datum för hyresperiodens upphörande (ej tills vidare). Observera att andrahandskontrakt inte kan tecknas förrän hyresvärden godkänt ansökan.

Steg 4) Om förstahandshyresgästen vid andrahandskontraktets utgång ej återflyttar till lägenheten skall lägenheten sägas upp och ställas till fastighetsägarens förfogande. Något hyresförhållande uppkommer inte mellan hyresvärden och andrahandshyresgästen genom medgivande till andrahandsuthyrning.
Om förstahandshyresgästen kommer att befinna sig utomlands under uthyrningsperioden skall fullmakt lämnas till någon i Sverige som kan företräda förstahandshyresgästen i angelägenheter som rör lägenheten.