Allmänna ytor

Allmänna ytor


Hyresgästen skall noga städa efter sig efter användande av tvättstugan. Dörrar och fönster i källare, på vind och i andra allmänna utrymmen skall hållas stängda. Föremål får ej placeras i trapphus eller i andra allmänna utrymmen.

Hemförsäkring
Hyresgästen bör teckna hemförsäkring för att skydda sig, t ex. vid skadeståndskrav.
Sopor
Hyresgästen skall källsortera sina sopor i enlighet med de möjligheter som finns i fastigheten.